شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه مهم کوشکذر

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضای ذینفع محترم پروژه کوشکذر می رساند آخرین مهلت واریز مبالغ اعلام شده بابت تسطیح و تفکیک اراضی تا تاریخ 93/4/31 می باشد. در صورت عدم واریز، کلیه عواقب ناشی از افزایش قیمت و پیگیریهای مراحل اداری مربوط به اراضی به عهده عضو بوده و تعاونی هیچگونه مسئولیتی در این رابطه بعهده نخواهد داشت.یادآور می شود قیمت خرید و فروش با توجه به پیشرفت توافقات با مراجع ذیصلاح با هماهنگی تعاونی انجام پذیرد.

با تشکر 

تعاونی مسکن شماره دو