شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه - اراضی کوشکذر

اطلاعیه


بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم ذینفع در پروژه کوشکذر که در سال 87 ثبت نام نموده اند می رساند با توجه به بند 4 مصوبه هیئت مدیره مورخ 20/3/91 می رساند افرادی که در این پروژه بدهکار می باشند به میزان پرداخت ، زمین تحویل ایشان می گردد.
با تشکر
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2 رازی