شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزقابل توجه کلیه اعضاء محترم تعاونی ودارندگان امتیاز پروژه اراضی کوشکذر هشتگرد

اطلاعیه
قابل توجه کلیه اعضاء محترم تعاونی ودارندگان امتیاز پروژه اراضی کوشکذر هشتگرد
 

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند، به حول و قوه الهی گام بلندی در پیشبرد پروژه هشتگرد برداشته شد. ضمن تشکر از صبوری و شکیبایی شما بزرگواران سایر مراحل اداری و اخذ مجوزهای اجرایی پروژه در حال پیگیری می باشد که بزودی بطور مبسوط اطلاع رسانی خواهد گردید
 
                                                          با احترام
                                               هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2