شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه مهم سلطان آباد ( شهرک ابریشم )

اطلاعیه سلطان آباد ( شهرک ابریشم )

به استحضار اعضای محترم ذینفع در پروژه  شهرک  ابریشم  (  سلطان آباد  )  می رساند . به حول و قوه الهی و با پیگیریهای به عمل آمده حکم قلع و قمع کلیه مستحدثات معارضین ناحیه 2 و 3 شهرک ابریشم از دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ اخذ گردیده است و به یاری خداوند در اسرع وقت قطعاتی که طی قرعه کشی به اعضای محترم واگذار شده بر روی زمین پیاده شده و تحویل می گردد. لذا با عنایت به اینکه نقشه های معماری و سازه تهیه و بزودی مجوز احداث بنا صادر می گردد . شایسته است اعضای محترمی که تا کنون هزینه های مربوطه را واریز نکرده اند ، سریعاً نسبت به واریز هزینه ها اقدام نمایند. در غیر اینصورت تعاونی مسئولیتی در قبال این اعضاء نخواهد داشت

                        با تشکر

        تعاونی مسکن شماره 2 رازی