شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزآخرین مهلت قرعه کشی سلطان آباد

ذینفعان محترم پروژه شهرک ابریشم ( سلطان آباد )

آخرین مهلت جهت شرکت در قرعه کشی روز سه شنبه تاریخ 93/9/18 ساعت 9 صبح می باشد . بدیهی است مسئولیت عدم شرکت در قرعه کشی برعهده ذینفع می باشد . و تعاونی هیچ مسئولیتی در قبال آنان ندارد.
تعاونی مسکن شماره 2 رازی