شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزارتباط با ما

اطلاعات تماس

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان موسسه رازی

آدرس:
کرج، حصارک، سه راه پست خانه ، درب غربی سرم سازی رازی، ص.پ. 111- 31975 استان البرز

تلفن: 026-34578198

فکس: 026-34581390

http://www.tmr2.ir